Concerten

Het Amersfoorts Kamerkoor geeft doorgaans twee concerten per jaar. Daarnaast treedt het koor incidenteel op bij bijzondere gelegenheden, zoals inloopconcerten, dag van de Amateurkunst, en dergelijke. Er wordt hoofdzakelijk a capella gezongen. Bij speciale gelegenheden werkt het koor samen met solisten, ensembles of andere koren. Hoewel het koor meestal te horen is in Amersfoort, treedt het ook op buiten de stadsgrenzen. Zo zijn er concerten gegeven in o.a. Harderwijk, Utrecht, Veere, Arnhem, Zwolle, Hoensbroek en Liberec (Tsjechië). In het voorjaar van 2012 bestond het Amersfoorts Kamerkoor 40 jaar. Dit is met een feestelijk jubileumconcert gevierd.

In onze concerthistorie vindt U een overzicht van onze concerten van de afgelopen jaren. 2016-04-23 15.02.01

Bekijk voor ons komende concert de concertagenda.

Voor ons repertoire, zie koor.

Donaties

Vindt u ook dat het repertoire van het Amersfoorts Kamerkoor bijzonder is en uitgevoerd moet blijven worden? In deze tijd van bezuinigingen op de amateurkunst is uw financiële steun meer dan welkom. Wanneer u € 50,- of meer doneert, kunt u een jaar lang gratis naar onze concerten. Bij sponsoring door een bedrijf kunnen wij de bedrijfsnaam vermelden in ons programmaboekje.

U kunt zich aanmelden bij de penningmeester via aanmelding donateur.
Uw bijdrage kunt u storten op rekeningnummer NL73 ABNA 0553 3308 96 t.n.v. Amersfoorts Kamerkoor.