Contact

Bestuur

Voorzitter: Helma Eijck
Secretaris: Yvonne Meijer
Penningmeester: Monika Marlissa
Bestuurslid: Henri Brokaar

Voor meer informatie over het koor kunt u contact opnemen met de secretaris van het Amersfoorts Kamerkoor:

Yvonne Meijer
telefoon: 033-4324646
e-mail: info@amersfoortskamerkoor.nl

Mailinglist

Wilt u op de hoogte worden gehouden van onze concerten? U kunt zich aanmelden via aanmelding mailinglist. U krijgt dan 6 weken voor ons concert een aankondiging via de mail.

Financiële steun

Vindt u ook dat het repertoire van het Amersfoorts Kamerkoor bijzonder is en uitgevoerd moet blijven worden? Wij zingen wel met veel inzet en plezier, maar hebben uw financiële steun hard nodig. Elk bedrag is welkom en helpt ons mooie concerten te blijven geven. Wanneer u per persoon € 50,- of meer doneert, kunt u bovendien een jaar lang gratis naar onze concerten. Bij sponsoring door een bedrijf kunnen wij de bedrijfsnaam vermelden in ons programmaboekje. U kunt zich aanmelden bij de penningmeester via aanmelding vrienden van het Amersfoorts Kamerkoor. Uw bijdrage kunt u storten op bankrekeningnummer NL 73 ABNA 0553 3308 96 t.n.v. Amersfoorts Kamerkoor, o.v.v. “vrienden van het Amersfoorts Kamerkoor”.