Concerten

Het Amersfoorts Kamerkoor geeft doorgaans twee concerten per jaar. Daarnaast treedt het koor incidenteel op bij bijzondere gelegenheden, zoals inloopconcerten, dag van de Amateurkunst, en dergelijke. We zingen meestal a capella, maar werken ook regelmatig samen met solisten, ensembles of andere koren. Hoewel het koor meestal te horen is in Amersfoort, treedt het ook op buiten de stadsgrenzen. Zo zijn er concerten gegeven in o.a. Utrecht, Veere, Arnhem, Zwolle en Liberec (Tsjechië). In onze concerthistorie vind je een overzicht van onze concerten van de afgelopen jaren. 

2016-04-23 15.02.01

Bekijk voor onze komende concerten de concertagenda.

Voor ons repertoire, zie koor.

Donaties

Vindt u ook dat het repertoire van het Amersfoorts Kamerkoor bijzonder is en uitgevoerd moet blijven worden? Wij zingen wel met veel inzet en plezier, maar hebben uw financiële steun hard nodig. Elk bedrag is welkom en helpt ons mooie concerten te blijven geven. Wanneer u per persoon € 50,- of meer doneert, kunt u bovendien een jaar lang gratis naar onze concerten. U kunt zich aanmelden bij de penningmeester. Uw bijdrage kunt u storten op bankrekeningnummer NL 73 ABNA 0553 3308 96 t.n.v. Amersfoorts Kamerkoor, o.v.v. “vrienden van het Amersfoorts Kamerkoor”.

Bedrijven die ons willen steunen bieden wij diverse sponsorpakketten, met de daarbij behorende mogelijkheden tot reclame voor uw bedrijf op onze website, facebook en in ons programmaboekje. Als u hiervoor belangstelling heeft kunt u contact opnemen met onze penningmeester.