Koor

Het Amersfoorts Kamerkoor is een gemengd koor met ruim vijfentwintig leden; enthousiaste amateurs die ernaar streven op een muzikaal hoog niveau te zingen. Het koor is in 1972 opgericht door Andries Clement en stond van 1975 tot 2013 onder leiding van Jos Leussink. In 2012 bestond het Amersfoorts Kamerkoor 40 jaar. Dit is met een feestelijk jubileumconcert gevierd. Sinds 2013 is Rienk Bakker dirigent van het koor. Het Amersfoorts Kamerkoor is lid van de Vereniging Toonkunst Nederland.

Repertoire

De concertprogramma’s zijn vaak opgebouwd rondom een thema. Dat kan een stijlperiode of een groep tijdgenoten zijn, maar ook een onderwerp als de liefde of een dichter die diverse componisten heeft geïnspireerd. Het repertoire omvat een breed scala aan muziekstijlen en -stromingen, van renaissance tot heden. Zo hebben we werken gezongen van Nederlandse componisten als Ton de Leeuw en Daan Manneke, maar ook van oude bekenden als Monteverdi, Brahms en Mozart. Wij zetten graag onze tanden in uitdagende stukken die nog weinig zijn uitgevoerd, bijvoorbeeld van hedendaagse componisten. We zingen meestal a capella, maar werken vaak ook samen met instrumentalisten of solisten. Voor een overzicht van onze uitgevoerde concerten zie concerthistorie.

Contributie

De contributie voor het lidmaatschap bedraagt € 250,- per jaar (studenten € 125). Dit bedrag is inclusief twee repetitiedagen. Elk jaar wordt het contributiebedrag in de Algemene Ledenvergadering opnieuw vastgesteld.